Hovedfunksjoner
Brukeradministrasjon
 

Brukere og brukergrupper gjør det enkelt å holde rede på hvem som har tilgang til din web

Lokasjonsadministrasjon
 

Med lokasjoner kan du raskt bygge den strukturen du ønsker på din web

Tilgangsadministrasjon
 

Med en fleksibel tilgangsadministrasjon kan du sette opp alt fra "wiki" style webløsninger til meget forfinede tilgangskontroller

Blokkadministrasjon
 

Med blokk administrasjon kan du enkelt plassere ut ønsket funksjonalitet på fornuftige steder på din web.

Moduladministrasjon
 

Moduladministrasjon gjør det enkelt å installere ny funksjonalitet inn i din web.

Tilpasset logg
 

Få full oversikt over hvilke brukere som benytter hvilke deler av din web.

Theme støtte
 

Ved bruk av themes er du sikret at utseende på din webside er likt over alt der du ønsker det. Alle moduler vil automtisk tilpasse seg din layout.

framework-feature.gif 

Locationblocks FRAMEWORK er både motoren og limet i alle våre løsninger. Som i enhver byggeprosess er det viktig å ha et godt fundament.

I Locationblocks FRAMEWORK ligger all basisfunksjonalitet som man ikke tenker over er nødvendig når man planlegger å bygge webløsninger, men som likefullt er de viktigste brikkene i en god og dynamisk løsning.

Følgende kjernefunksjonalitet er ivaretatt av Locationblocks FRAMEWORK:

  • Brukeradministrasjon og tilgangskontroll
  • Lokasjonsadministrasjon (sikre fleksibel struktur på din web) 
  • Moduladministrasjon (plug and play installasjon av funksjonalitet)
  • Blokkadministrasjon (plug and play konfigurering av innhold på din web)

Felles for disse komponentene er at de ikke tilfører din web noen form for "funksjonalitet", og dette er en vesentlig nøkkel med Locationblocks FRAMEWORK. All funksjonalitet som skal benyttes i form av å representere data på din web skal være i form av Locationblocks MODULES.