Modulgrupper
LB|PROBLEMTRACKER
 

100% webbasert support løsning bruk mot dine partnere.

LB|PROJECTWEB
 

Løsninger for web basert prosjektgjennomføring

LB|SOFTWARE
 

Løsninger for selskaper som jobber med utvikling. Spesielt tilrettelagt for agile metoder som f.eks. SCRUM

LB|CUP
 

Moduler for håndtering av CUP arrangement

LB|MEMBER
 

Løsninger for foreninger e.l. som har behov for å administrere medlemmer

LB|SPORT
 

Komplette administrasjonsløsninger for idrettslag og sportsforeninger

LB|SOFTWARE

Med LB|SOFTWARE har du endelig en sammensatt pakke som dekker alle behov i en utviklingssyklus. Med dette menes bl.a.:

  • registrering av krav til produkt som skal utvikles
  • utviklingsaktiviter tilknyttet releaser
  • testplanlegging (knyttet opp mot krav), dokumentasjon og kjøring av tester
  • defekthåndtering (knyttet opp mot utviklingsaktiviteter)
  • QM verktøy for å sikre avviksrapportering underveis

Sammen med LB|PROBLEMTRACKER har du i tillegg en kundefront på henvendelser som naturlig kobles opp mot defekter og utviklingsaktiviteter slik at både kunde og utvikler kan spore årsaker og ikke minst følge status på aktiviteter.

Alt dette helintegrert og lett tilgjengelig via web. Ta kontakt for mer informasjon.